Journal of the Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society

Indexations: BazTech, Index Copernicus, ARIANTA, GBL, Baidu Scholar, Celdes, CNPIEC, EBSCO Discovery Service, WorldCat (OCLC), Google Scholar, J-Gate, Naviga (Softweco), Primo Central (ExLibris), ReadCube, Summon (Serials Solutions/ProQuest), TDOne (TDNet), CNKI Scholar

Polish Hyperbaric Research is originally distributed in print
Journal DOI: http://dx.doi.org/10.13006/phr

Wydawnictwa książkowe:


2000:

 1. R. Olszański i P. Siermontowski: "ABC zdrowia nurka" ISBN 83-88327-21-6, str. 109
 2. ABC zdrowia nurka

2006:

 1. R. Olszański: "Ocena zagrożenia chorobą dekompresyjną u nurków", ISBN 83-88327-75-5, str. 124
 2. Ocena zagrożenia chorobą dekompresyjną u nurków

2007:

 1. R. Kłos: "Mathematical modelling of the normobaric and hyperbaric facilities ventilation" ISBN 978-83-924989-0-2, str. 183

 2. Mathematical modelling of the normobaric and hyperbaric facilities ventilation
 3. R. Kłos: "Zastosowanie metod statystycznych w technice nurkowej" ISBN 978-83-924989-2-6, str. 318
 4. Zastosowanie metod statystycznych w technice nurkowej
 5. A. Olejnik: "Wentylacja komory dekompresyjnej podczas powietrznych ekspozycji hiperbarycznych" ISBN 978-83-924989-3-3, str. 123
 6. Wentylacja komory dekompresyjnej podczas powietrznych ekspozycji hiperbarycznych

2008:

 1. R. Kłos: "Systemy podtrzymywania życia na okręcie podwodnym" ISBN 978-83-924989-4-0, str. 162
 2. Systemy podtrzymywania życia na okręcie podwodnym

2009:

 1. R. Kłos: "Wapno sodowane w zastosowaniach wojskowych" ISBN 978-83-92499889-5-7, str. 167
 2. Wapno sodowane w zastosowaniach wojskowych

2011:

 1. R. Kłos: "Możliwości doboru dekompresji dla aparatu nurkowego typu "Crabe" ISBN 978-83-924989-4-0, str. 422
 2. Możliwości doboru dekompresji dla aparatu nurkowego typu 'Crabe'
 3. Praca zbiorowa pod red. R. Olszański: "Fizjologiczne i biochemiczne uwarunkowania hemostazy w hiperbarii powietrznej" ISBN 978-83-924989-5-7, str. 170
 4. Fizjologiczne i biochemiczne uwarunkowania hemostazy w hiperbarii powietrznej
 5. M. Matejski: "Modelowanie ruchu bezzałogowych pojazdów podwodnych w warunkach eksperymentalnych" ISBN 978-924989-7-1, str. 92
 6. Modelowanie ruchu bezzałogowych pojazdów podwodnych w warunkach eksperymentalnych

2012:

 1. Praca zbiorowa pod red. R. Olszańskiego: "Wybrane Problemy Medycyny Morskiej i Nurkowej" ISBN 978-83-924989-9-5, str. 342
 2. R. Kłos: "Możliwości dekompresji dla aparatu nurkowego typu AMPHORA" ISBN 978-83-924989-8-8

 


Wersja elektroniczna Czasopisma i strona internetowa dofinansowane przez Ministerstwo Nauki

© 2017 www.phr.net.pl - redakcja@phr.net.pl